услуги

Дом За Възрастни Хора „ДЕСПА” Разполага с 15 спални помещения, помещения за социални контакти, хранене, санитарни и др. Спалните помещения са мебелирани и оборудвани по подходящ начин, съобразени с потребностите на лицето и неговия личен избор. Спазват се санитарните и хигиенните норми съобразно действащото законодателство.

В Дом За Възрастни Хора „ДЕСПА” се спазват стандартите и критериите за хранене като се осигурява качествена, здравословна и питателна храна, съобразена с хранителните потребности и личния избор на потребителите.

На всеки потребител се оказва съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други необходими здравни грижи. Осигурява се снабдяване с предписаните лекарства.

Клиентите ни могат свободно според личните си предпочитания да организират свободното си време, като е осигурена непрекъсната възможност за лични контакти със семейство и роднини. Домът разполага с интернет за връзка с вашите близки.

Дом За Възрастни Хора „ДЕСПА” предлага денонощна грижа за клиентите си и създава възможност за пълноценен начин на живот.